Fencer Details
Name: Akira Komata
Country Code: JAP
Touches: 15
Bouts
Akira Komata won 15 - 15 at the 2020/2021 Kazan World Cup
Fencer Details
Name: Frederik Von Der Osten
Country Code: DEN
Touches: 9