Fencer Details
Name: Komata Akira
Country Code: JPN
Touches: 15
Bouts
Komata Akira won 15 - 15 at the 2020/2021 Kazan World Cup
Fencer Details
Name: Frederik Von Der Osten
Country Code: DEN
Touches: 9