Fencer Details
Name: Peeter Turnau
Country Code: EST
Touches: 9
Bouts
Nikolai Novosjolov won 16 - 9 at the 2016/2017 Heidenheim World Cup
Fencer Details
Name: Nikolai Novosjolov
Country Code: EST
Touches: 16