Fencer Details
Name: Renata Katona
Country Code: HUN
Touches: 15
Bouts
Renata Katona won 15 - 14 at the 2020/2021 Budapest World Cup
Fencer Details
Name: Anneelizabeth Stone
Country Code: USA
Touches: 14