Fencer Details
Name: Renata Katona
Country Code: HUN
Touches: 11
Bouts
Renata Katona won 11 - 11 at the 2020/2021 Tokyo Olympics
Fencer Details
Name: Yasmine Daghfous
Country Code: TUN
Touches: 6