Fencer Details
Name: Alan Fardzinov
Country Code: RUS
Touches: 16
Bouts
Alan Fardzinov won 16 - 6 at the 2017/2018 Heidenheim World Cup
Fencer Details
Name: Andrea Vallosio
Country Code: ITA
Touches: 6