Fencer Details
Name: Alan Fardzinov
Country Code: RUS
Touches: 12
Bouts
Alan Fardzinov won 12 - 11 at the 2016/2017 Heidenheim World Cup
Fencer Details
Name: Michele Niggeler
Country Code: SWI
Touches: 11