Fencer Details
Name: Malgorzata Kozaczuk
Country Code: POL
Touches: 29
Bouts
Saoussen Boudiaf won 14 - 13 at the 2017/2018 Cancun Grand Prix
Malgorzata Kozaczuk won 15 - 9 at the 2023/2024 Tunis Grand Prix
Fencer Details
Name: Saoussen Boudiaf
Country Code: ALG
Touches: 22