Fencer Details
Name: Malgorzata Kozaczuk
Country Code: POL
Touches: 12
Bouts
Yoon Jisu won 14 - 14 at the 2022/2023 World Championships
Fencer Details
Name: Yoon Jisu
Country Code: KOR
Touches: 14