Fencer Details
Name: Malgorzata Kozaczuk
Country Code: POL
Touches: 13
Bouts
Choi Sooyeon won 14 - 14 at the 2021/2022 World Championships
Fencer Details
Name: Choi Sooyeon
Country Code: KOR
Touches: 14