Fencer Details
Name: Malgorzata Kozaczuk
Country Code: POL
Touches: 22
Bouts
Theodora Gkountoura won 13 - 13 at the 2019/2020 Orleans World Cup
Theodora Gkountoura won 14 - 14 at the 2022/2023 European Championships
Fencer Details
Name: Theodora Gkountoura
Country Code: GRE
Touches: 27