Fencer Details
Name: Malgorzata Kozaczuk
Country Code: POL
Touches: 12
Bouts
Manon Apithy - Brunet won 14 - 14 at the 2017/2018 Tunis World Cup
Fencer Details
Name: Manon Apithy - Brunet
Country Code: FRA
Touches: 14