.
Fencer Details
Name: Gbahi Gwladys Sakoa
Country Code: COT
Touches: 15
Bouts
Gbahi Gwladys Sakoa won 15 - 15 at the 2018/2019 Barcelona World Cup
Fencer Details
Name: Kang Young Mi
Country Code: KOR
Touches: 11